Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


ADHD som möjlighet
Höga chefer med överblick och omdöme vet att bland det viktigaste är att ha kreativa och stresståliga medarbetare. Personer med neuropsykiatrisk nedsättning bidrar ofta med nya idéer och perspektiv. De kan, lättare än många andra, ”tänka utanför boxen”. Men det krävs ett medvetet ledarskap för att skapa den arbetsmiljö där detta kommer till nytta på bästa sätt.

Alla har, faktiskt, olika grader av neuropsykiatriska symptom och beteenden. Och en person med diagnosen ADHD kan ha väldig varierande svårigheter. Lätta eller mycket besvärliga. Ofta behöver människor med ADHD lägga mycket energi på sådant som andra inte behöver tänka på – som att skaffa överblick och lite ordning i tillvaron. Detta kan påverka självkänslan och leda till en aktiverad stressnivå under stora delar av dagen, detta att inte riktigt hänga med i det som verkar så lätt för andra.

Kombinationen stress och mental funktionsnedsättning kan skapa ett onödigt lidande. Vid utmattning så gäller det att ta ett helhetsperspektiv, att finna vad det är som utlöser energilösheten. Notera den allmänna ökningen av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Det behövs så många fler ledare, inte bara chefer, som ser helheten.

Om skolan eller arbetsplatsen istället skulle ta hänsyn till att även en lätt funktionsnedsättning drar energi ur individen, så skulle vuxna som barn med ADHD kunna må så mycket bättre och klara sina rutinuppgifter lättare. När det gäller driv och kreativitet så har ofta dessa personer det väl förspänt och det är en kraft som behövs i samhället.

De flesta människor mår bra av en tydlig struktur i tillvaron. Med ADHD, eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är det än viktigare. Små anpassningar till dessa individer kan göra stor skillnad. Och skolan eller organisationer får plötsligt en stor, skapande tillgång i dessa personer!Spa