Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


KOGNITIV BETEENDETERAPI
Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning (kognitivt perspektiv) och hur individen reagerar på miljön (beteendeperspektiv). Det antas vidare att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel så kan ett negativt tankeinnehåll “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv.
Almagruppen
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
Tel: 08-663 34 80

Beteendeanalysgruppen
Parmmätargatan 7
112 24 Stockholm
Tel: 08-654 72 70

BTF - Beteendeterapeutiska föreningen
Box 1510
751 45 Uppsala
070 836 08 83
070-752 31 66

Careit - Selfhelp Online Solutions AB
Birger Jarlsgatan 8
Box 7647
103 94 Stockholm
Tel: 08-545 140 50

KBT - Centralen
KBT - Centralen, Söderström AB
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Tel: 08-23 25 22

Livshälsa
Riddargatan 64
114 56 Stockholm
+ 46 8 662 0005
Visa mer info 

Mariapsykologerna
Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm
Tel: 08-25 74 98


Psykologpartners i Stockholm
Drottninggatan 97 (1 trappa),
113 60 Stockholm.
Tel: 08-41 01 78 43.

We Mind - KBT för psykisk hälsa
Tegnérgatan 37 (1 tr)
111 61 Stockholm
Tel: 08 - 406 00 40


Vårdguiden
Stockholms läns landstingSpa