Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


LEDNINGSGRUPPER
Ledningsgruppen underlättar i bästa fall för resten av organisationen att göra sitt jobb. Ett bra resultat speglas ofta i en bra ledning - och tvärt om. Konflikter i ledningen märks i verksamheten i form av dåligt samarbete och lågt förtroende för chefer. Brist på beslut och en tydlig riktning ger upphov till stress och låg effektivitet.

Människor arbetar bäst när de har tydliga förväntningar på sig och rimliga förutsättningar för att klara av sitt uppdrag. Utmaningen för ledningsgruppen är att skapa ett företag där människor stimuleras till goda resultat. Detta genom tydliga värderingar och mål, samt delaktighet i företagets vision.
Aronsborgs Konferenshotell AB
Box 254
Helgövägen
746 26 BÅLSTA
Tel: 08-22 59 59

Visa mer info 

Brinc Relations AB
Första Magasinsgatan 3
803 10 Gävle
Tel: 026-10 27 00

Visa mer info 

Utsikten Meetings
Utsiktsvägen 10
149 41 Nynäshamn
Tel: 08-546 291 00

Showroom
Engelbrektsplan 2
114 32 Stockholm

Visa mer info 

Talk Point AB
Odengatan 42
113 51 Stockholm
Tel: 08-612 41 00

Spa