Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


COACHNING
Varje dag på jobbet ställs vi inför en mängd frågeställningar där vi måste fatta beslut. I många fall är det kanske inte så svårt, det krävs bara att det är någon som faktiskt sätter ner foten och bestämmer sig.

Men ibland ställs vi inför dilemman som vi inte lika lätt kan få grepp om. Det gäller att belysa frågeställningen på flera sätt och ta ställning till olika alternativ och konsekvenser. Ofta har vi inte alla förutsättningar klara för oss och beslutsunderlaget kan vara magert. I dessa fall är det skönt att ha en coach som kan hjälpa till att ställa frågorna, att utmana dina invanda tankemönster och hjälpa dig att se lärandet i situationen.

Coachning innebär att genom utforskande och utmanande frågor vägleda individens inneboende förmåga till förändring.
Amfitrite
Timmermansgränd 3, 118 65 Stockholm
Telefon: 0733-508 507
Visa mer info 

Cornelia Södergren
Inzpera
CarrierCarrier
Kaptensgatan 11
Stockholm
Tel 0708 980158

Lustra Utveckling
Friisgatan 11a
214 22 Malmö
Tel: 0705-46 62 11

per gradus
Gröndalsvägen 38
117 66 Stockholm
Tel: 070 - 797 07 50

Spa